kop
zoek login nieuwsbrief english
uw informatie, onze systemen
uw informatie, onze systemen
Basisregistratie Midoffice (BRMO)
Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR) beschikbaar. De samenhang tussen

Flamingo: de eenvoudige interactieve kaartviewer

mail
print
vergroten

B3Partners geeft voorlichting bij gemeenten over de mogelijkheden van de open Source Flamingo GIS-viewer.

Met Flamingo kunnen overheden hun geo-informatie (IMRO, BAG, WOZ ed) zonder hoge licentiekosten beschikbaar stellen als gebruiksvriendelijke interactieve kaarten voor de burger.
Met slechts enkele knoppen kan op een eenvoudige manier een kaart worden geraadpleegd. Er zijn alleen standaardfuncties als in- en uitzoomen, verschuiven, informatie opvragen en zoeken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het gros van de gebruikers. Daarmee is deze GIS-viewer met name voor de informatievoorziening richting burgers erg doeltreffend. De Flamingo viewer is eenvoudig uit te breiden met complexere functies. Bovendien is Flamingo erg flexibel, vrij beschikbaar voor iedereen (open source) en gebaseerd op open standaarden.

09-01-2009
                  

Nieuws

Geo-OV
B3Partners heeft de "Geo-OV" applicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders op een gebruiksvriendelijke manier via enkel een web-browser voorrangssignalen (KAR) bij verkeersregelinstallaties voor o.a. bussen, alarmdiensten kunnen ingeven. Bij de ...
BRK beschikbaar binnen de B3P GIS Suite
De Basisregistratie Kadaster volgt zeer binnenkort de oude Massale Output (MO) op. Naar verwachting zal Kadaster begin volgend jaar beginnen met de levering conform de nieuwe data- en servicestructuur. B3Partners is al klaar voor de BRK. Via de GDS2 ...
De terreur van het verdienmodel
Afgelopen dinsdag heb ik een bijzonder inspirerende klantendag meegemaakt bij B3Partners, die de software voor onze Gisviewer heeft gebouwd....
Cursus installatie en beheer Flamingo 4 GeoCMS
Flamingo 4 GeoCMS is de sterk verbeterde opvolger van de oude Flashgebaseerde Flamingo 3. Flamingo 4 werkt nu met meerdere kaartmotoren en werkt dus zonder Flash ook op Apple tablets. Flamingo 4 heeft nu ook een complete beheeromgeving en dient op een ...