kop
zoek login nieuwsbrief english
uw informatie, onze systemen
uw informatie, onze systemen
Basisregistratie Midoffice (BRMO)
Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR) beschikbaar. De samenhang tussen

Boekje 'Organisatiebreed webGIS' uitgekomen!

mail
print
vergroten

B3Partners heeft een nieuw boekje uitgegeven ter introductie van het 'wat', 'hoe'en 'waarom' van webGIS voor organisatiebrede Geoportalen.
Het geeft concreet antwoord op de vraag hoe de e-overheids dienstverlening vorm krijgt met behulp van GIS. Geschikt voor besluitvormers en andere belanghebbenden bij de bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en provincies, mét of zonder technische achtergrond. Er wordt aandacht geschonken aan relevante wet- en regelgeving, inpassing in de midoffice, projectaanpak, realisatie en aanbesteding.
Als zodanig vormt het een compacte handleiding om tot een eigen Geoportaal voor medewerkers, ketenpartners en burgers te komen.

U kunt alvast een indruk krijgen van de inhoud via deze link.

Het is mogelijk het boekje te bestellen door overmaking van Euro 9,50 op rekeningnummer ABN-AMRO 43.78.43.866, ten name van B3Partners BV, onder vermelding van 'Open Source Inside' en met vermelding van uw naam en postadres.

Bijzonderheden:

Titel: Organisatiebreed webGIS
Uitgave: B3Partners BV
Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans
Vormgeving en opmaak: B3Partners BV
Druk: Drukkerij KSB, Zwolle
Eerste druk: december 2009
Tweede druk: februari 2010 (gepland)
ISBN: 978-90-79966-02-8
Copyright: Op deze uitgave is de Creative Commons Licentie 'Naamsvermelding-gelijk delen 3.0 Nederland'  van toepassing.

 

23-01-2011
                  

Nieuws

Geo-OV
B3Partners heeft de "Geo-OV" applicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders op een gebruiksvriendelijke manier via enkel een web-browser voorrangssignalen (KAR) bij verkeersregelinstallaties voor o.a. bussen, alarmdiensten kunnen ingeven. Bij de ...
BRK beschikbaar binnen de B3P GIS Suite
De Basisregistratie Kadaster volgt zeer binnenkort de oude Massale Output (MO) op. Naar verwachting zal Kadaster begin volgend jaar beginnen met de levering conform de nieuwe data- en servicestructuur. B3Partners is al klaar voor de BRK. Via de GDS2 ...
De terreur van het verdienmodel
Afgelopen dinsdag heb ik een bijzonder inspirerende klantendag meegemaakt bij B3Partners, die de software voor onze Gisviewer heeft gebouwd....
Cursus installatie en beheer Flamingo 4 GeoCMS
Flamingo 4 GeoCMS is de sterk verbeterde opvolger van de oude Flashgebaseerde Flamingo 3. Flamingo 4 werkt nu met meerdere kaartmotoren en werkt dus zonder Flash ook op Apple tablets. Flamingo 4 heeft nu ook een complete beheeromgeving en dient op een ...