kop
zoek login nieuwsbrief english
uw informatie, onze systemen
uw informatie, onze systemen
Basisregistratie Midoffice (BRMO)
Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR) beschikbaar. De samenhang tussen

OpenGeoGroep

mail
print
vergroten
vlinder.png

B3Partners heeft in 2009 samen met 11 andere bedrijven de Open Geo Groep opgericht. De Open Geo Groep richt zich specifiek op GIS/Geo-ICT met open standaarden en open source. Het betreft een bundeling en onderlinge uitwisseling van technische kennis en ervaring op dit vakgebied.

Dit unieke Nederlandse samenwerkingsverband beoogt een centraal aanspreekpunt te worden voor gebruikers van open source GIS-toepassingen in Nederland. Voor klanten cq gebruikers levert dit grote voordelen op ten aanzien van onderhoud en ondersteuning voor hun geïnstalleerde software. Zowel de kwaliteit als de efficiëntie van dienstverlening zullen immers met een centraal aanspreekpunt beduidend verbeteren.

De dienstverlening van de groep omvat het gehele spectrum van advisering, projectmanagement, ontwikkeling en implementatie tot en met training en technische ondersteuning. Vanzelfsprekend zijn bedrijven die zich specifiek met open source GIS bezig houden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief en actief mee te werken aan een professionele infrastructuur ván, vóór en dóór open source GIS specialisten en gebruikers!

Voor meer informatie, mail naar info(at)opengeogroep.nl of bezoek de Open Geo Groep website.
19-01-2011
                  

Nieuws

Geo-OV
B3Partners heeft de "Geo-OV" applicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders op een gebruiksvriendelijke manier via enkel een web-browser voorrangssignalen (KAR) bij verkeersregelinstallaties voor o.a. bussen, alarmdiensten kunnen ingeven. Bij de ...
BRK beschikbaar binnen de B3P GIS Suite
De Basisregistratie Kadaster volgt zeer binnenkort de oude Massale Output (MO) op. Naar verwachting zal Kadaster begin volgend jaar beginnen met de levering conform de nieuwe data- en servicestructuur. B3Partners is al klaar voor de BRK. Via de GDS2 ...
De terreur van het verdienmodel
Afgelopen dinsdag heb ik een bijzonder inspirerende klantendag meegemaakt bij B3Partners, die de software voor onze Gisviewer heeft gebouwd....
Cursus installatie en beheer Flamingo 4 GeoCMS
Flamingo 4 GeoCMS is de sterk verbeterde opvolger van de oude Flashgebaseerde Flamingo 3. Flamingo 4 werkt nu met meerdere kaartmotoren en werkt dus zonder Flash ook op Apple tablets. Flamingo 4 heeft nu ook een complete beheeromgeving en dient op een ...