kop
zoek login nieuwsbrief english
uw informatie, onze systemen
uw informatie, onze systemen
Basisregistratie Midoffice (BRMO)
Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR) beschikbaar. De samenhang tussen

Vergunningenzoeker

mail
print
vergroten

De publicatie van vergunningen en aanvragen daarvoor is een door burgers gewaardeerde service. Enerzijds kunnen zij, indien nodig, tijdig bezwaar maken tegen een aanvraag, anderzijds kunnen activiteiten in de buurt beter beoordeeld worden als de bijbehorende vergunning opgezocht kan worden. Een vergunningzoeker voor evenementen, wonen, ruimte en milieu op basis van de B3P GIS Suite kan binnen het gemeentelijke e-loket aangeboden worden.

Met de B3P GIS Suite is het mogelijk de diverse administratieve (bron-)systemen te ontsluiten. Wij verzorgen bij implementatie voor een geautomatiseerde  aansluiting op de mid- en back-office. Naar wens in combinatie met gegevens uit systemen van derden (bijv. Wabo).


25-05-2011
                  

Nieuws

Geo-OV
B3Partners heeft de "Geo-OV" applicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders op een gebruiksvriendelijke manier via enkel een web-browser voorrangssignalen (KAR) bij verkeersregelinstallaties voor o.a. bussen, alarmdiensten kunnen ingeven. Bij de ...
BRK beschikbaar binnen de B3P GIS Suite
De Basisregistratie Kadaster volgt zeer binnenkort de oude Massale Output (MO) op. Naar verwachting zal Kadaster begin volgend jaar beginnen met de levering conform de nieuwe data- en servicestructuur. B3Partners is al klaar voor de BRK. Via de GDS2 ...
De terreur van het verdienmodel
Afgelopen dinsdag heb ik een bijzonder inspirerende klantendag meegemaakt bij B3Partners, die de software voor onze Gisviewer heeft gebouwd....
Cursus installatie en beheer Flamingo 4 GeoCMS
Flamingo 4 GeoCMS is de sterk verbeterde opvolger van de oude Flashgebaseerde Flamingo 3. Flamingo 4 werkt nu met meerdere kaartmotoren en werkt dus zonder Flash ook op Apple tablets. Flamingo 4 heeft nu ook een complete beheeromgeving en dient op een ...