BRK beschikbaar binnen Flamingo4

De Basisregistratie Kadaster heeft de oude Massale Output (MO) vervangen. Sinds vorig jaar is Kadaster begonnen met de levering conform de nieuwe data- en servicestructuur.

B3Partners is al klaar voor de BRK. Via de GDS2 afgifteservice van Kadaster wordt de data opgehaald en, na verwerking, geplaatst in onze midofficedatabase op basis van de RSGB, de BRMO. De BRK informatie is daarmee beschikbaar als kaart met gekoppelde administratieve informatie binnen Flamingo4. Elke gebruiker kan zelf configureren op welke wijze de informatie getoond moet worden, waarbij vertrouwelijke gegevens beveiligd worden weergegeven.

De BRMO database van B3Partners is open en daarmee kunnen de BRK gegevens ook door andere applicaties worden bevraagd. U heeft slechts één koppeling met Kadaster nodig.

De BRMO is op basis van het Referentiestelsel Gemeentelijke Basisgegegevens (RSGB). Naast de BRK wordt de BRMO ook geladen met de BAG, BGT, NHR en later WOZ en BRP. Aangezien de BRK al grotendeels gesynchroniseerd is met de BAG wordt in de database al meteen de koppeling gelegd bij het laden. Maar ook locatiegebaseerde koppelingen zijn mogelijk. Zo kan eenvoudig de eigenaar van een BGT vlak worden bepaald.

Wilt u meer weten over BRK, BRMO of Flamingo4, dan verzorgen we graag een demo.