BRMO gebruikersoverleg

Het afgelopen jaar is het aantal gebruikers van het BRMO gegevensmagazijn sterk toegenomen. De BRMO wordt binnen een groot deel van de provincies gebruikt, maar ook verschillende waterschappen, RUD’s, gemeenten en veiligheidsregio’s maken gebruik van dit gegevensmagazijn. Over de afgelopen jaren heeft B3Partners ca. 4 keer per jaar een BRMO gebruikersoverleg georganiseerd.

Elk overleg wordt goed bezocht en dient meerdere doelen:

  • de gebruikers brengen elkaar op de hoogte van de voortgang van de implementatie en delen eventuele problemen die men overwonnen heeft;
  • ideeën over nieuwe functies worden uitgewisseld, welke wij, B3Partners, kunnen oppakken;
  • verschillende gebruikers voegen documentatie of views toe die ook interessant zijn voor de andere gebruikers, GitHub is hierbij een efficiënt samenwerkingsplatform.

Naast deze voordelen blijkt ook dat het onderling uitwisselen van de ervaringen zeer op prijs wordt gesteld. In de praktijk blijkt het aansluiten op de verschillende landelijke voorzieningen, al dan niet via een service bus, niet altijd vlekkeloos te verlopen. Eerst staat ergens een poort niet open dan is een certificaat niet goed aangevraagd. De koppelingen werken pas goed als alles in de keten goed staat.

De verslagen van de bijeenkomsten staan op GitHub.