BRMO gegevensmagazijn nu met NHR en BGT

Het BRMO gegevensmagazijn heeft tot doel alle relevante basisregistraties op te nemen zodat deze informatie in samenhang door de organisaties kan worden opgevraagd. De BRMO wordt gebruikt door provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten. Voor het uitvoeren van hun (wettelijke) taken zijn zij verplicht de basisregistraties te gebruiken. De BRMO maakt dit mogelijk.

De basisregistraties worden door verschillende organisaties op verschillende manieren beschikbaar gesteld via zogenaamde landelijke voorzieningen. De BRMO haalt elke dag bij de landelijke voorzieningen de mutaties op en houdt daarmee de BRMO actueel.

De BRMO bestaat uit een relationele database en een veelheid aan koppelingen op basis van services:

  • om de mutaties op te halen bij Kadaster, Kamer van Koophandel en PDOK en
  • om de informatie te tonen in kaarten of administratief te benutten.

Nu kan de BRMO ook de BGT opnemen door de data van PDOK te downloaden. De BGT is de opvolger van de GBKN en beschrijft Nederland op detailniveau. De data wordt in tegels gedownload en geladen. NIeuwe tegels kunnen over oude tegels worden geladen en de data wordt dan geüpdatet.

De NHR is het Nieuwe Handelsregister en levert de informatie van de Kamer van Koophandel. Via de koppelingen in de BRMO kunnen hiermee eenvoudig eigenaren van panden en percelen worden bepaald.

In de BRMO worden nu BAG, BRK, NHR en BGT opgenomen en via de comfortdata van de BRK ook delen van de GBA.