Extract Transform Load (ETL)

ETL staat voor het proces van  ‘Extract, Transform and Load. Vanaf meerdere platforms en bronnen (databases) worden geografische en/of administratieve gegevens uit een bronsysteem uitgelezen, gevalideerd, geschoond, naar behoefte geintegreerd en vervolgens weggeschreven in het gewenste formaat.

Uiteindelijk is meestal het doel dat alle data in één gegevensmagazijn (zoals onze BRMO) wordt opgeslagen. Van daar uit kan de data op een eenduidige manier worden verspreid. Vele verschillende bronbestanden in allerlei formaten zijn dan veel overzichtelijker beschikbaar en beter bruikbaar.