Model-View-Controller (MVC)

Het Model View Controller (MVC) is een principe om schaalbare en flexibele applicaties te ontwikkelen.

De gedachte achter dit design pattern is om data, application logic en de interface gescheiden te houden. Op deze manier maak je een schaalbare applicatie die makkelijk te onderhouden is. Een wijziging in de interface hoeft dan niet te betekenen dat je je hele applicatie opnieuw hoeft te programmeren of een andere aanpassing te maken in de application logic.

MVC verdeelt een applicatie in de volgende 3 onderdelen:

  • Model; dit bevat de actuele data van de applicatie en daarmee ook de applicatiestatus voor de betreffende sessie
  • View; dit is de presentatie van de actuele data (de inhoud van het model). het gezicht van de applicatie. De view heeft toegang tot de data van model (get), maar kan de data niet zelf wijzigen (set)
  • Controller; deze reageert op de input van de gebruikers en stuurt de communicatie tussen view en het model. Alle wijzigingen op de actuele data verlopen via het controller.

B3Partners gebruikt meestal Stripes als framework voor implementatie van het MVC-principe.