Open Source en Hergebruik

Open source software onderscheidt zich van traditionele gesloten software op een aantal punten:

  • de broncode van de software is vrij beschikbaar voor iedereen;
  • het intellectueel eigendom en het hergebruik van de software cq broncode is zodanig geregeld dat eenieder de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren;
  • er worden geen licentiekosten aan de gebruiker in rekening gebracht (maar wel vergoeding voor implementatie ed).

Open source mag pas deze naam dragen als het beschikt over een licentie volgens de Open Source Initiative (OSI) voorwaarden. Ter illustratie; B3Partners levert onder een GPL-licentie, die onder OSI valt. Een dergelijke open source licentie dwingt af dat de broncode van het product, en soms ook de aanpassingen daarop, vrij beschikbaar moet zijn.

Het ‘open’ gebruiksrecht maakt het mogelijk dat code, componenten en zelfs hele applicaties mogen worden hergebruikt. Met name binnen de overheid is dit een belangrijk gegevens. Immers, waarom zou de belastingbetaler opdraaien voor telkens weer nieuwe software? B3Partners staat daarom hergebruik van haar oplossingen voor: eenmaal ontwikkelde functionaliteit in het kader van het ene project, staat vrijelijk ter beschikking van een andere gebruiker.