Open Standaarden

Open standaarden bevorderen de digitale uitwisseling van informatie, de zogenoemde interoperabiliteit. Toepassing van open standaarden vereenvoudigt de communicatie tussen (semi-)overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook vergroot het gebruik van open standaarden de onafhankelijkheid van softwareleveranciers (vendor lock-in)

De door ons gehanteerde open standaarden zijn van toepassing binnen de overheidswereld en daarbuiten. Ze hebben betrekking op de koppelvlakken tussen applicaties, gegevensuitwisseling binnen informatieketens, de samenwerking tussen organisaties en omringende diensten, systemen en netwerken. Het is daarmee voor u mogelijk om enerzijds onze producten te gebruiken met andere applicaties en anderzijds te gebruiken op meerdere hardware platforms, operating systemen en internet browsers

Door middel van Open Standaarden, zoals GEO-standaarden als WMS en WFS, ODF/PDF, SAML en de Webrichtlijnen, wordt interoperabiliteit van uw software systemen gewaarborgd en is hergebruik van data verzekerd. U vindt deze standaarden op de “pas toe of leg uit”-lijst, welke wij gebruiken bij onze ontwerpen. Hierom zijn wij ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden.

Wat ons betreft kan standaardisatie niet ver genoeg gaan. Voor Open Source software zijn standaarden extra belangrijk omdat deze samenwerkende communities houvast geven bij het aansluiten op elkaars functionaliteit. Meer achtergrond informatie over open geo-standaarden kunt u vinden op de OGC-site en meer algemene info vindt u op Forum Standaardisatie.