SOAP

SOAP maakt het mogelijk dat applicaties van verschillende organisaties vlekkeloos met elkaar communiceren. SOAP werkt onafhankelijk van besturingssyteem, programmeertaal en objectmodel. Idealiter zou een organisatie geen rekening hoeven te houden met de gebruikte technologiën van de anderen. SOAP (Simple Object Access Protocol) is het protocol dat in de vereiste systeemonafhankelijkheid voorziet. SOAP bundelt het transport (HTTP) en de boodschap (XML). Op deze wijze kan gegevensuitwissiling tussen systemen en databases plaatsvinden, zonder dat dit beveiligingsrisico’s oplevert.

B3Partners past het SOAP-protocol vooral toe bij het koppelen met basisregistraties.