UML

Het succes van softwareontwikkelprojecten is afhankelijk van de mate waarin gebruikswensen worden gerealiseerd. Om deze wensen in kaart te brengen – op een voor alle betrokkenen begrijpelijke wijze – is een blauwdruk (bouwtekening) essentieel. B3Partners hanteert de Unified Modeling Language (UML) om enerzijds inzicht te krijgen in de gevraagde functionaliteit. Anderzijds kunnen wij daarmee zekerheid over geleverde software geven aan de opdrachtgever.

UML is sinds 1997 de gestandaardiseerde wijze voor het beschrijven van software, alvorens deze geprogrammeerd wordt. Door middel van grafische elementen, die tot diagrammen worden gecombineerd, wordt beschreven wat de software moet doen. Misverstanden, fouten en vertragingen kunnen zo worden bestreden. Voor programmeurs en uiteindelijke gebruikers dus een onmisbare brug tussen wensen en resultaat.