Webrichtlijnen en GIS

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van zogenaamde webrichtlijnen. Zoals het huidige waarmerk drempelvrij.nl heeft aangetoond, levert toepassing van die standaarden beter toegankelijke websites op. Voor mensen mét en zonder beperking.

Met de komst van webrichtlijnen versie 2.0 worden op GIS-gebied belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Voor de GIS-wereld worden deze webrichtlijnen steeds belangrijker, aangezien interactieve gisviewers gebruik maken van van kaart en muisinteractie. Gebruikers die hiermee niet kunnen omgaan missen essentiële informatie. Om de voordelen van GIS te behouden en tóch iedereen te kunnen bedienen zullen alternatieve ontsluitingswijzen moeten worden onderzocht.

Een werkgroep van Geonovum waar B3Partners aan deelnam heeft een handreiking uitgebracht om te laten zien hoe geo-informatie en webrichtlijnen samen kunnen gaan: Handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen