B3Partners krijgt opdracht voor herbouw LCMS Plot

LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). LCMS is bij alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in gebruik. Ook diverse GHOR-regio’s en waterschappen gebruiken LCMS om in geval van grootschalig optreden hun informatiemanagementproces te ondersteunen. Het delen van kaarten en situatietekeningen draagt bij aan inzicht bij alle betrokken partijen. De informatie dient laagdrempelig en snel gedeeld te kunnen worden; de mensen die LCMS gebruiken staan onder druk.

Het huidige LCMS heeft vele jaren ondersteuning geboden bij de bestrijding van rampen. De technieken zijn nu letterlijk achterhaald, omdat bepaalde software binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn. De opdrachtgever, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), is al enige tijd bezig een geschikte partner te vinden voor de noodzakelijke herbouw. Onlangs heeft IFV B3Partners gekozen als haar partner voor de ontwikkeling van de nieuwe versie. B3Partners krijgt hierbij ondersteuning van SafetyCT (tot voor kort Falck C&T); samen zijn wij verantwoordelijk voor de realisatie.

De ervaring van B3Partners met de bouw van GIS-viewers als Tailormap en Safetymaps Viewer maken ons in het bijzonder gekwalificeerd om het nieuwe LCMS Plot te bouwen. Zodra de software is opgeleverd laten we hier weer van ons horen.