OpenGeoGroep

B3Partners heeft in 2009 samen met 11 andere bedrijven de Open Geo Groep opgericht. De Open Geo Groep richt zich specifiek op GIS/Geo-ICT met open standaarden en open source. Het betreft een bundeling en onderlinge uitwisseling van technische kennis en ervaring op dit vakgebied.

Dit unieke Nederlandse samenwerkingsverband beoogt een centraal aanspreekpunt te worden voor gebruikers van open source GIS-toepassingen in Nederland. Voor klanten cq gebruikers levert dit grote voordelen op ten aanzien van onderhoud en ondersteuning voor hun geïnstalleerde software. Zowel de kwaliteit als de efficiëntie van dienstverlening zullen immers met een centraal aanspreekpunt beduidend verbeteren.

De dienstverlening van de groep omvat het gehele spectrum van advisering, projectmanagement, ontwikkeling en implementatie tot en met training en technische ondersteuning. Vanzelfsprekend zijn bedrijven die zich specifiek met open source GIS bezig houden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief en actief mee te werken aan een professionele infrastructuur ván, vóór en dóór open source GIS specialisten en gebruikers!

Voor meer informatie, mail naar info(at)opengeogroep.nl of bezoek de Open Geo Groep website.