De kaart en het verhaal

Hoe een gemeente helpt levens te redden.
there it is

DE ROUTE VAN DATA NAAR INZICHT

Wie zich met de openbare ruimte bezighoudt, wil de feiten op een rij hebben. Zodat in één oogopslag helder is waar op de kaart bijvoorbeeld de leidingen liggen voor elektriciteit, water en gas. Of waar zich concentraties van pluimvee, varkens en runderen bevinden.

En het mooie is dat men die kaart heel goed zelf kan samenstellen. Nog mooier wordt het als je verschillende data met elkaar kunt combineren. De gemeente Tynaarlo koppelde bijvoorbeeld informatie over de bevolkingsopbouw met data over de bestaande verspreiding van AED’s. Diverse provincies koppelen gegevens over de bevolkingsdichtheid aan de emissies van stikstof en fijnstof. Enkele van de vele manieren waarop data gaat spreken. Én dus gaat leiden tot inzicht én beleid. Klik hier voor meer sprekende klantverhalen in onze serie: ‘De kaart en het verhaal’. 

B3Partners ontwikkelt voor provincies, overheden en veiligheidsregio’s slimme en interactieve oplossingen voor het opslaan en delen van geografische informatie.

Klik hier als u meer wilt weten over onze techniek: aan de ‘voorkant’ onze GIS-viewer Tailormap® waarmee iedereen gemakkelijk zijn eigen kaart kan configureren. Aan de ‘achterkant’ de DataStoreLinker® en de DataBox® die zorgen dat actuele data gemakkelijk zijn te ontsluiten.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s willen dat hun inwoners en klanten beschikken over juiste en actuele geografische informatie. Om dat als een geoliede machine te laten werken, zijn drie componenten nodig. Aan de ‘voorkant’, het voor medewerkers en uw klanten zichtbare deel, is er de Tailormap viewer. Aan de ‘achterkant’ zitten de DataStoreLinker en de DataBox die actuele gegevens uit verschillende registraties naar boven kan roepen en kan koppelen. Zodat data evolueert tot informatie en inzicht. Bij veruit de meeste opdrachtgevers levert B3Partners alle drie de componenten als één werkende Cloud of SaaS applicatie.

Datastorelinker

DataStoreLinker

Databox

DataBox

Tailormap

Tailormap

Eindgebruiker

 

ELKE KAART VERTELT EEN VERHAAL

Professionals die actief bezig zijn met de openbare ruimte, willen de feiten voor hun vakgebied op een rij hebben. De Netwerkbeheerder wil helder voor ogen hebben waar in een bepaald gebied de leidingen liggen voor elektriciteit, water en gas. De Planoloog Ruimtelijke Ordening wil zien waar zich concentraties van pluimvee, varkens en runderen bevinden. De Strategisch Planner Infrastructuur wil alle wegen, viaducten, tunnels, vaarwegen en sluizen in beeld hebben. De Sociaal Geograaf wil voor verschillende wijken de specifieke leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling naar boven halen.

Welke data een professional ook op een kaart genereert, hij of zij toont daarmee iets wat tot dat moment nog niet te zien was. En creëert daarmee inzicht én draagvlak voor beleid gevoerd. Waardoor onderbouwde beslissingen worden genomen. Die noodzakelijke veranderingen, op welk terrein dan ook, in onze samenleving teweeg brengen.

De route van data naar inzicht en naar uiteindelijk de resultaten daarvan, vertelt vaak een boeiend verhaal. Een aantal verhalen hebben we gebundeld onder de noemer ’De kaart en het verhaal’. En we zijn er best een beetje trots op dat we met onze GIS applicaties, begeleiding en support daarmee aan de basis hebben gestaan.

Elke kaart vertelt een verhaal

Contact