BRMO Gegevensmagazijn

B3Partners biedt een gegevensmagazijn conform RSGB voor eenmalige opslag en efficiënt gebruik van de basisregistraties: het BRMO gegevensmazijn. Het gegevensmagazijn ondersteunt zowel geografische als administratieve gegevens en biedt vele mogelijkheden voor het laden en het gebruik van informatie. Zowel backoffice- als frontofficeapplicaties kunnen hiervan gebruik maken. Hiernaast biedt B3Partners mogelijkheden om de informatie direct in te zien, te rapporteren of te downloaden.

Steeds meer basisregistraties komen beschikbaar: eerst de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dan de Basisregistratie Kadaster (BRK) en nu het Nieuwe Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De samenhang tussen de verschillende basisregistraties wordt steeds interessanter. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft dit onderkend en het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens (RSGB) ontwikkeld. Het RSGB biedt plaats aan de meeste basisregistraties, dus naast voornoemde registraties ook aan BRP/GBA en WOZ. Hiermee kunnen deze basisregistraties in samenhang worden onderhouden en meervoudig gebruikt worden.

Het BRMO gegevensmagazijn van B3Partners bestaat uit een database waarin de informatie wordt opgeslagen. Deze informatie is conform de NORA architectuur via services beschikbaar. Deze services hebben kennis van de locatie van de objecten en kunnen op basis daarvan verzoeken afhandelen zoals een selectie binnen een bepaald gebied. De services kunnen klantspecifiek worden uitgebreid.

Mutaties kunnen in principe op drie manieren worden aangeboden en verwerkt:

  • via berichtenverkeer vanuit een Enterprise Service Bus (ESB) of
  • via een landelijke voorziening of
  • via een laadproces vanuit een backofficeapplicatie.

B3Partners levert op dit moment laders voor de landelijke voorziening van BAG, BRK, NHR en BGT welke stand en mutaties kunnen verwerken. Berichten die via een ESB binnenkomen worden op dezelfde manier verwerkt. Historie wordt opgebouwd vanaf het laden van een stand op datum.

Basisregistraties waarvan de gemeente bronhouder is, zoals BAG en BGT, kunnen ook via een laadproces vanuit de backoffice worden geladen. Dit proces wordt klantspecifiek geconfigureerd. Ook StUF-TAX bestanden kunnen in de database worden opgenomen.

Het BRMO gegevensmagazijn van B3Partners is leveranciersonafhankelijk en via standaard services bevraagbaar. Er wordt een brug geslagen tussen de administratieve en geografische wereld met oog voor toekomstige ontwikkelingen.