Referenties

Uit onze lijst met referenties blijkt dat B3Partners een sterke positie heeft opgebouwd in overheidsland. Vooral organisaties uit het middensegment, zoals provincies, veiligheidsregio’s, RUD’s en waterschappen, ervaren voordelen van de producten en diensten van B3Partners. Deze organisaties stellen stevige eisen aan de functionaliteit. Ze hebben ook zelf de expertise in huis om de leverancier op waarde te schatten.

Provincies

Gemeenten

Andere overheden

Profit