Uit de praktijk van onze opdrachtgevers

there it is

Professionals die actief bezig zijn met de openbare ruimte, willen de feiten voor hun vakgebied op een rij hebben. De Netwerkbeheerder wil helder voor ogen hebben waar in een bepaald gebied de leidingen liggen voor elektriciteit, water en gas. De Planoloog Ruimtelijke Ordening wil zien waar zich concentraties van pluimvee, varkens en runderen bevinden. De Strategisch Planner Infrastructuur wil alle wegen, viaducten, tunnels, vaarwegen en sluizen in beeld hebben. De Sociaal Geograaf wil voor verschillende wijken de specifieke leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling naar boven halen.

Welke data een professional ook op een kaart genereert, hij of zij toont daarmee iets wat tot dat moment nog niet te zien was. En creëert daarmee inzicht én draagvlak voor beleid gevoerd. Waardoor onderbouwde beslissingen worden genomen die noodzakelijke veranderingen, op welk terrein dan ook, in onze samenleving teweegbrengen.

De route van data naar inzicht en naar uiteindelijk de resultaten daarvan, vertelt vaak een boeiend verhaal. Een aantal verhalen hebben we gebundeld onder de noemer ’De kaart en het verhaal’. En we zijn er best een beetje trots op dat we met onze GIS applicaties, begeleiding en support daarmee aan de basis hebben gestaan.

HOE DE GEMEENTE TYNAARLO HELPT LEVENS TE REDDEN

(Q4/2020) Arne Peters, Regisseur Geo-informatie bij de gemeente Tynaarlo, kijkt met trots naar bijgaande kaart. De kaart kwam tot stand door de vruchtbare samenwerking tussen Arne en zijn collega Rien van Gorcum van de dienst Gezondheid. Arne: “Zoals zo vaak begint goed werk met een vraag. Rien wilde met me spreken over de distributie van AED’s. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. Zo’n schok is, na een hartstilstand, vaan de enige manier om weer een normale hartslag op te wekken. Van levensbelang dus! Nu geeft de gemeentesubsidie voor het plaatsen van deze apparaten bij mensen in de buurt. We hebben via Tailormap precies in beeld waar de AED’s hangen. Wat Rien graag wilde, is de distributie van deze dure apparaten iets slimmer aanpakken. Daarvoor koppelden we...

INZICHTEN UIT DE ATLAS VAN OVERIJSSEL

(Q4/2020) Reinier van den Anker houdt zich als Gis adviseur van de provincie Overijssel bezig met ‘alles wat met geografische informatie te maken heeft’. Reinier: “Het gaat om applicaties, websites, luchtfoto’s en viewers, maar ook om de achterliggende werkprocessen hier in huis. Ook coördineer ik de samenwerking op dit gebied met lagere overheden en overheden. Zo doe ik veel binnen het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Dan gaat het bijvoorbeeld om PDOK, het platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dat had een standaard ondergrond waarvan ik dacht ‘dat kan niet waar zijn’. Dan springen we binnen IPO in de pen, stellen ongevraagd een advies op met een financiële onderbouwing erbij. PDOK is nu in een aantrekkelijk jasje voor iedereen toegankelijk.”...

HOE MAASSLUIS IN 'NO TIME' GIS IMPLEMENTEERDE