GIS applicaties, begeleiding en support: een geoliede machine.

there it is

Provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s willen dat hun inwoners en klanten kunnen beschikken over de juiste en actuele geografische informatie. Om dat als een geoliede machine te laten werken, zijn drie componenten nodig. Aan de ‘voorkant’, het voor medewerkers en uw klanten zichtbare deel, is er de Tailormap viewer. Aan de ‘achterkant’ zitten de DataStoreLinker en de DataBox die actuele gegevens uit verschillende registraties naar boven kan roepen en kan koppelen. Zodat data evolueert tot informatie en inzicht. Bij veruit de meeste opdrachtgevers levert B3Partners alledrie de componenten als één werkende Cloud of SaaS applicatie. 

PRODUCTEN

Datastorelinker

DataStoreLinker

Databox

DataBox

Tailormap

Tailormap

Eindgebruiker

 

Logo DataStoreLinker DataStoreLinker (ETL-tooling)

Kernfunctie van de DataStoreLinker is dat uw informatie altijd up-to-date is en dat uw interne processen altijd op dezelfde juiste informatie gebaseerd zijn. Met de DataStoreLinker kan de gebruiker of beheerder de juiste datasets in de database uploaden, waar in latere instantie de kaarten op gebaseerd kunnen worden. In de praktijk is deze applicatie heel eenvoudig te bedienen. Trainingen maken helder hoe de beheerder ETL processen (Extract, Transformation, Load) aan kan maken en opslaan. Door deze processen automatisch periodiek te herhalen, weet u zeker dat kaarten altijd up-to-date zijn. Door het instellen van groepen en door inloggen kunt u de toegang beperken tot bepaalde databases en processen. De DataStorelinker ondersteunt databases zoals Oracle, SQL Server en PostgreSQL en uitwisselingsformaten uit de CAD (dxf) en GIS wereld (shp) en WFSservices.

Logo DataBox DataBox

Onze DataBox is een database waarin u de voor u relevante databestanden kunt opslaan. De Box ondersteunt zowel geografische als administratieve gegevens en biedt vele mogelijkheden voor het laden en het gebruik van informatie. Hiernaast biedt B3Partners mogelijkheden om de informatie direct in te zien, te rapporteren of te downloaden. Alle informatie is conform de NORA architectuur via services beschikbaar. Deze services hebben kennis van de locatie van de objecten en kunnen op basis daarvan verzoeken afhandelen zoals een selectie binnen een bepaald gebied. De Data Box heeft een voorgedefiniëerd schema conform RSGB voor eenmalige opslag en efficiënt gebruik van de basisregistraties. De DataBox kan daarnaast andere datasets opnemen, zodat alle informatie die via de DataStoreLinker of een andere ETL tool wordt geladen uiteindelijk via de viewer Tailormap voor gebruikers beschikbaar komt. De Data Box slaat Basisregistraties als BAG, BRK, NHR en BGT in samenhang op door ze te koppelen met de landelijke voorzieningen. Zo zijn gegevens altijd up-to-date.

Logo Tailormap GIS-viewer: Tailormap

Met Tailormap kunt u zelf viewers op het internet publiceren. Voor uw klanten of afnemers krijgt de GIS-viewer het uiterlijk van uw website. U creëert als het ware uw eigen digitale loket voor ruimtelijke informatie. Uw medewerkers werken in dezelfde omgeving maar beschikken over meer mogelijkheden en informatie. Uw beheerder bepaalt wie wat mag zien en doen. U kunt in uw website de tekstuele informatie verduidelijken met een interactieve kaart. De viewer opent zich precies op de juiste plaats op de kaart. De bijbehorende themakaarten zijn daarbij zichtbaar. De viewer wordt geleverd met alle tools die nodig zijn om data te laden, van metadata te voorzien en te publiceren via een of meerdere viewers. Tailormap GIS-viewer maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk. Interne medewerkers, externe organisaties en burgers kunnen eenvoudig toegang krijgen tot die informatie. Tailormap bevat een groot aantal functies in de vorm van componenten en tools.
Meer informatie op: www.tailormap.nl

Logo Productontwikkeling Productontwikkeling

B3Partners besteedt veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van applicaties. Bij al onze applicaties passen we webtechniek toe die over versleutelde verbindingen werkt. Iedereen met een moderne browser kan deze applicaties gebruiken. Sommige delen zijn openbaar beschikbaar; voor andere delen moet ingelogd worden of is een certificaat benodigd. De applicaties werken met de inlogsystemen van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld ActiveDirectory, waarmee iedere gebruiker met zijn eigen inlog toegang krijgt. Via Single-Sign-On (SAML2) is in te regelen dat gebruikers op het eigen netwerk helemaal niet meer hoeven in te loggen als zij lokaal al zijn ingelogd.

De applicaties kunnen via certificaat-beveiligde verbindingen bij extere organisaties (Kamer van Koophandel, Kadaster) automatisch berichten op te halen om zo de interne datasets up-to-date te houden. Hierbij worden SOAP en/of REST protocollen gebruikt, waarbij de daadwerkelijke dataoverdracht via XML en/of JSON-bestanden gebeurt. De software wordt geïntegreerd met monitoringsystemen zodat de automatische processen gevolgd kunnen worden. Zaken als encryptie en hashing van vertrouwelijk data, ook benodigd voor de AVG, zijn een vast onderdeel van onze oplossingen.

De beheerapplicaties zijn ook volledige webapplicaties. Door het gebruik van bibliotheken als Ext-JS krijgt de eindgebruiker een vergelijkbare gebruikerservaring als bij een native applicatie die geïnstalleerd moet worden. De eindgebruikersapplicaties maken ook gebruik van dezelfde technieken zodat deze applicaties zeer goed functioneren op kleine en grote desktops. Daarnaast wordt steeds meer aandacht besteed aan het gebruik van de applicaties op mobiele apparaten. Moderne frameworks als React maar vooral Angular 8 zetten wij in om responsieve webapps te maken die ook offline kunnen functioneren (de zogenoemde progressive webapps).

Doorontwikkeling
Tot slot besteden wij veel aandacht aan het test-release-deployment-proces. Ontwikkelaars werken met unit-tests en checken hun code in op Github. Deze code wordt vervolgens via een teststraat automatisch getest; de resultaten worden aan de ontwikkelaar terug gerapporteerd. Als er geen fouten aanwezig zijn, kan een andere ontwikkelaar (peer-review) de code goedkeuren, waarna de nieuwe functie of verbetering opgenomen wordt in een nieuwe release-kandidaat. Na uitvoerig testen (deels automatisch, deels handmatig) ontstaat hieruit een nieuwe release die naar de klanten wordt uitgerold.

MEER WETEN OVER ONZE PRODUCTEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP
Om te zorgen dat de drie applicaties, DataStoreLinker, DataBox en Tailormap GIS-viewer, als één geoliede machine werken, heeft B3Partners meerdere disciplines in huis. Consultants die een scherp oog hebben voor tempo en fasering én de behoeften binnen uw organisatie, trainers die zorgen dat de betrokken professionals in uw organisatie ieder de juiste kennis en competenties ontwikkelen. Voor praktische vragen is er uiteraard onze ervaren Helpdesk.

DIENSTEN

Logo Consultancy Consultancy

Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van de werking en mogelijkheden van onze applicaties, zoals de DataStoreLInker, DataBox en Tailormap. Meer dan dat nog kijken ze naar de organisatorische kant. Hoe gaan deze applicaties binnen én vooral voor een organisatie werken? Wat is de trainingsbehoefte van alle betrokken medewerkers? Hoe kunnen we medewerkers enthousiast maken en overtuigen van de mogelijkheden? Om maar een paar vragen te benoemen. Antwoorden op die vragen zullen per opdrachtgever verschillen. En worden vervolgens ‘tailormade‘ geïmplementeerd.

Logo Training Training

GIS applicaties als DataStoreLinker, DataBox en Tailormap GIS-viewer werken alleen als één geoliede machine als uw mensen zich bewust zijn van alle mogelijkheden binnen de specifieke behoefte. B3Partners heeft ervaren trainers die het programma graag op maat afstemmen op de trainingsbehoefte van uw mensen. Het op maat afstemmen zorgt ervoor dat de trainingsduur van opdrachtgever tot opdrachtgever verschilt. Over het algemeen volstaat 2 tot 3 dagen om medewerkers ‘klaar te stomen‘ het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Logo Helpdesk Helpdesk

De mensen van onze Helpdesk staan altijd klaar voor uw vragen, of het nu om de software gaat, de planning of een training. In veel gevallen hebben ze het juiste antwoord meteen paraat, zo nodig vinden ze snel de weg naar de experts binnen ons team.

Indien gewenst, bijvoorbeeld bij de implementatie, geeft ons Helpdeskteam graag bij u in huis een hands-on instructie of workshop. Alle vragen of werkzaamheden houden we bij in een ticketsysteem.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTEN?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP